nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ภาคเช้า วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะครูระดับชั้นอนุบาล นำโดยนางสุดาพร นนสุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสันติวัน บ้านหนอง ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน บรรยากาศในการทำบุญถวายเทียนพรรษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่