nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

        นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 มอบหมายให้นางสุดาพร นนสุราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับคณะครูระดับชั้นปฐมวัย ให้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนเข้ารับวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียนร้อยดี

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่