ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ไทย
ส่งอีเมล