nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

10 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ออกให้บริการอนามัยโรงเรียน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT) เข็มกระตุ้น ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  โดยมีคุณครูฝ่ายงานอนามัยให้การต้อนรับจัดเตรียมสถานที่ พร้อมกับคณะครูประจำชั้นจัดนักเรียนเข้าฉีดวัคซีน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีแก่ปวงชนชาวไทย หน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร