nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งตรงกับ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.มะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งประถมศึกษา) ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยบรรยากาศในพิธี ดำเนินกิจกรรมตามพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผอ.มะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 และท่านรองทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่ทองปาน อาคารตรีพิชญา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใน ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพกิจกรรมทั้งหมด