nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบ ทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน นายเรืองยศ อินทรธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงของเด็กๆ นักเรียนทุกระดับชั้น ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อนุเคราะห์ขนมและโรงทาน รวมไปถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของเราด้วย

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 พร้อมด้วยท่านรองสุดาพร นนสุราช และบุคลากรครู ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565 ร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดโพธิ์ศรี และร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด