nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ภาคเข้า 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ครูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ มีการแสดงของแต่ละช่วงชั้น ระบายสีคัดลายมือ เขียนเรียงความ และแต่งกลอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย ได้รับเกียรติจาก นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่