nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นำโดย ผอ.จิรพรรณ พื้นชมภู ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าตรวจประเมินการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน มีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุดาพร นนสุราช พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่