nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 15.45 น. โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฝั่งประถมศึกษา) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน และมอบหมายงานรับผิดชอบด้านต่างๆ โดยมีท่าน ผอ.มะลิวัลย์  เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมิตรภาพ บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

  

ภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่