nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

20 ธันวาคม 2565 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ การแสดง ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสนุกๆ อีกหลายรายการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

    

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมด