nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 นำโดยนางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน มิตรภาพ 126 เกมส์ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ขบวนพาเหรดของแต่ละสีและพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเรืองยศ อินทรธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ บรรยากาศในการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน สามัคคี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่