nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัทชาญยนต์ 2005 จำกัด ได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทย ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ให้กับนักเรียน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร