Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวฐานิตา ภูจันหา
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ป.5/3
  • การติดต่อ: -
Read 564 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 18:15