Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายนันทชนินทร์ โคตรคำหาร
  • ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
  • วุฒิสูงสุด: วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
  • การติดต่อ: 0972430854
Read 210 times