Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.2/3
  • การติดต่อ: -
Read 672 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 18:20