Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิสูงสุด: ค.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครุประจำวิชาคอมพิวเตอร์
  • การติดต่อ: -
Read 761 times Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 18:26