Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสุมาลี กางบุญเรือง
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ค.บ.สังคมศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ป.2/2
  • การติดต่อ: -
Read 640 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 07:53