ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
63
50
113
4
อบ.2
55
58
113
4
รวม อบ.
118
108
226
8
ป.1
57
53
110
4
ป.2
59
67
126
4
ป.3
65
64
129
4
ป.4
65
75
140
4
ป.5
73
66
139
4
ป.6
66
66
132
4
รวมประถม
385
391
776
24
ม.1
137
142
279
6
ม.2
105
107
212
5
ม.3
123
128
251
5
รวมมัธยมต้น
365
377
742
16
รวมทั้งหมด
868
876
1,744
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

Read 3563 times Last modified on วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 10:52