อัตลักษณ์โรงเรียน

 

  • คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
  • ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                
  • สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                
  • อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126
  • สัญลักษณ์โรงเรียน

            mp126

 

Read 1751 times