นายนิมิต สัตถาผล

Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายนิมิต สัตถาผล
  • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • การติดต่อ: 091-8632815
Read 629 times Last modified on วันศุกร์, 07 เมษายน 2560 21:09