นายนิมิต สัตถาผล

Rate this item
(2 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายนิมิต สัตถาผล
  • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • การติดต่อ: 091-8632815
Read 722 times Last modified on วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2562 21:38