ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (4)

วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560 22:35

คณะกรรมการสถานศึกษา

Written by

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลครับ

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
63
50
113
4
อบ.2
55
58
113
4
รวม อบ.
118
108
226
8
ป.1
57
53
110
4
ป.2
59
67
126
4
ป.3
65
64
129
4
ป.4
65
75
140
4
ป.5
73
66
139
4
ป.6
66
66
132
4
รวมประถม
385
391
776
24
ม.1
137
142
279
6
ม.2
105
107
212
5
ม.3
123
128
251
5
รวมมัธยมต้น
365
377
742
16
รวมทั้งหมด
868
876
1,744
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 17:34

อัตลักษณ์โรงเรียน

 

  • คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
  • ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                
  • สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                
  • อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126
  • สัญลักษณ์โรงเรียน

            logo2018

 

             โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2479  โดยมีนายเหรียญ  อุปพงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  ต่อมาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2515  มูลนิธิการศึกษาไทย –  อเมริกัน  ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  59  ตารางวา  และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ  แบบ  017  ในวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2516  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ ที่ 126”