ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน (4)

วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560 22:35

คณะกรรมการสถานศึกษา

Written by

ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลครับ

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
60
51
111
4
อบ.2
51
55
106
4
รวม อบ.
111
106
217
8
ป.1
61
57
118
4
ป.2
60
72
132
4
ป.3
72
60
132
4
ป.4
66
59
125
4
ป.5
76
80
156
4
ป.6
67
59
126
4
รวมประถม
402
387
789
24
ม.1
123
134
257
6
ม.2
123
99
222
5
ม.3
115
103
218
5
รวมมัธยมต้น
361
336
697
16
รวมทั้งหมด
874
829
1,703
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 

วันอาทิตย์, 26 กุมภาพันธ์ 2560 17:34

อัตลักษณ์โรงเรียน

 

  • คำขวัญของโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
  • ปรัชญาโรงเรียน   เป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                
  • สีประจำโรงเรียน   สีฟ้า  สีเหลือง                
  • อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ภ. 126
  • สัญลักษณ์โรงเรียน

            mp126

 

             โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านง่อน (วัดโพธิ์ศรี 2)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2479  โดยมีนายเหรียญ  อุปพงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4  ต่อมาในวันที่  9  เมษายน  พ.ศ.  2515  มูลนิธิการศึกษาไทย –  อเมริกัน  ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  ซึ่งย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านง่อนในเนื้อที่  8  ไร่  3  งาน  59  ตารางวา  และได้มอบอาคารเรียนมิตรภาพ  แบบ  017  ในวันที่  12  กันยายน  พ.ศ.  2516  และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพ ที่ 126”