ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ท่านรองวรรณา สว่างแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม และได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ เปิดโอกาสให้ลูกได้ตอบแทนคุณแม่ที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งแสดงถึงความรักและความห่วงใย สายใยความผูกพันที่แม่และลูกมีต่อกันด้วย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

MOM62 1   MOM62 2

MOM62 3   MOM62 4

MOM62 5   MOM62 6

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่