ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดขึ้นในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนที่หลากหลายให้กับเด็กนักเรียน

สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางคณะคุณครูจัดขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์

มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

vichaK 5     vichaK 4

vichaK 6     vichaK 1

vichaK 3     vichaK 2

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่