ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ท่านผุ้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ พร้อมกับคณะครูให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง

ที่เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมเปิดสมองของนักเรียนชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียน

 

                                                   director 1     director 2

 

                                                   director     director 3

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่