ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

         สนง ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตัวแทน สพป สกลนคร เขต ๒ ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพ 126 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  
         คณะประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ ๑๒๖  โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒ นายปริวัฎ  พุกพูน  ศึกษานิเทศก์ ดร.พิชานันท์ นิธิวิรุฬ  นายแกล้วกล้า   ประชานันท์ ผอ.โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ นายเรืองยศ  อินทรธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑๘  ให้การต้อนรับคณะประเมิน

axx   IMG 7339

vb  30864

vvv  ww

xx  zxx

ประมวลภาพกิจกรรม