ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

DSC 9337  DSC 9366

DSC 8722  DSC 8728

DSC 8772  DSC 8838

DSC 9155  DSC 9222

DSC 9298  DSC 9298

ดูภาพกิจกรรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ