ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

     โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝ่ายประถมศึกษา) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีนายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี 

     ทั้งนี่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาติและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีความกตัญญกตเวทีต่อครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ ต่อไป

                             Kru005          Kru004

                             Kru002          Kru001

                                                                                     Kru003

          ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่