เขียนโดย Super User

กิจกรรมงานพี่ลาน้อง น้องส่งพี่ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน และความสามัคคีระหว่างนักเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

DSC 1210  DSC 1203

DSC 1164  DSC 1164

DSC 1112  DSC 1059

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่