ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 12 มกราคม ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานอย่างล้นหลาม สร้างความประทับใจ ปลื้มใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในปีนี้

 

 

 

 

 

                   dex61-001   dex61-002

                     dex61-003   dex61-004

 

 dex61-005   dex61-006

 

 

                                                                             

 

 ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่