ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

          การแข่งขันกรีฑา ศูนย์ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกรีฑาโรงเรียนสว่างแดนดิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยในช่วงบ่าย โรงเรียนบ้านง่อนได้เป็นตัวแทนศูนย์เพื่อเข้าแข่งขันระดับโซนสว่าง ต่อไป ตามรายการต่อไปนี้

- 60 เมตร หญิง รุ่น อายุไม่เกิน 9 ปี

- 8 X 50 เมตร ชาย รุ่น อายุไม่เกิน 9 ปี

-  4 X 100 เมตร หญิง รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี

-  4 X 400 เมตร หญิง รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี

-  800 เมตร หญิง รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี

- ทุ่มน้ำหนัก ชาย รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี

                     greeta001      greeta002

                     greeta003      greeta004

                     greeta005      greeta006

 

คลิกเพื่อเข้าชมภาพการแข่งขันทั้งหมดที่นี่