ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมข้าค่ายโรงเรียนวิถีพุทธ  เด็กดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศีึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560

IMG 2965  IMG 2955

IMG 3065  IMG 2995

DSC 0015  DSC 0257

DSC 0125  DSC 0235

25600303  IMG 3423

ภาพภิจกรรมทั้งหมด