ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ นำโดยท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ พร้อมคณะครูที่รับผิดชอบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลับสู่บ้าน ม.ภ.126 ด้วยความภาคภูมิใจ

                  N0001       N0002

                N0003       N0004

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด