ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าที่โรงเรียนโดยมีท่านนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน นายเรื่องยศ อิทรธรรม เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชาวบ้านร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน เป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่าน และผู้มาร่วมงานทุกคน ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญก้าวหน้าด้วย ทรัพย์ ลาภ ยศ และบริวาร ทางโรงเรียนก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทำบุญครั้งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้

                  tumboon06       tumboon05

                          tumboon04       tumboon03

                          tumboon01       tumboon02

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด