ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บนเวที และภาคบ่ายนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณฺ์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

                     vit04      vit05

                     vit03      vit06

                     vit02      vit01

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ชุดที่ 1 ชุดที่ 2