ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ สนุกสนานกับการเรียนรู้กิจกรรมฐานต่าง ๆ  ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 

IMG 1428  IMG 1530

 IMG 1034    IMG 1051

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ