ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายนิมิต สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาที่ ๑๒๖ ฝ่ายมัธยมฯ

Image00032  

Image00007  Image00008

Image00009  Image00029

Image00030  Image00030

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ