ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

กิจกรรมรับน้อง เป็นการสืบทอดความรู้สึกอันดีต่าง ๆ ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่น้อง ร่วมสถาบันเดียวกัน

Image00001  Image00002

Image00003  Image00004

Image00005  Image00006

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ