เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โครงการบูรณาการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 (ฝ่ายประถมศึกษา) จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวิจิตร สายสิงห์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะครูบุคลากรทุกท่าน นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้งานวันสุนทรภู่ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

              thai07         thai05

              thai06         thai04

               thai01          thai03

                                                                thai02

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด