ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

     โครงการค่ายหุ่นยนต์เพิ่มเวลาร้ Obec Active learning Camp สพป.สกลนคร เขต 2 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมทักษะและความรู้ในหมวดหมู่ สาระพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยนักเรียน จะได้เรียนรู้ พื้นฐานหุ่นยนต์ องค์ประกอบต่างๆ การประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ คอมมพิวเตอร์ ( Stem Robotic Education) ประกอบกับช่วยส่งเสริม ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในอนาคต 

DSC 6628  112

DSC 6605  113

114  115

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ