ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่ายประถมศึกษา

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด