ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมจตุพิทย์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่าย ม.ต้น

    

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด