เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ร่วมจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นวันแห่งความปิติยินดีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ มีทั้งรอยยิ้ม ความสุข และความอาลัยของนักเรียนและครูที่จะได้จากกัน ถึงตัวห่างกันแต่ใจทุกๆ คนยังอยู่ใกล้ชิดกันเสมอ ทางโรงเรียนขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

  

  

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่