เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งประถมศึกษา) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)  กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส​ขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้ง​ของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยกิจกรรมได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกสายชั้น การตอบคำถาม เกม การแจกของขวัญของรางวัล โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

   

   

   

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่