เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

   

   

   

รูปภาพทั้งหมด คลิกเข้าดูได้ที่นี่ครับผม