เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมจตุรพิทย์ ฝ่าย ม.ต้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

    

    

    

    

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด