ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ประธานในพิธีมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ฝ่าย ม.ต้น คือคุณครูโชติกา  คำน้อย และคุณครูมณฑา  ชูจันทร์ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะครูนักเรียนและผู้เกษียณอายุ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

   

   

  

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ