ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่โลกการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

  

  

  

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก