ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

       

     

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับผม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563