ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

กิจกรรมค่ายวิชาการ (ฝ่ายประถมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 นำโดยคุณครูวรรณา สว่างแวว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์และความสนุกสนานจากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ทำให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาตัวเองต่อไป

     

     

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกตามลิงค์เลยครับผม

พิธีเปิดกิจกรรม

กิจกรรมประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมประถมศึกษาปีที่ 4-6