ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

24-26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โดยมีท่านรองผู้อำนวยการสุพรรณ เอ้มะราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

     

     

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับผม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563